สัญญาณเตือนที่บอก Facebook กำลังโดน HACK

ปัจจุบันในโลก Social นั้นคงไม่มีใครไม่รู้จัก Facebook ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก โดยบัญชีของเรานั้นใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารหรือตัวตนเสมือนของเราที่อยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตนั่นเอง เราจึงมักได้ยินข่าวเรื่องการ Hackface อยู่บ่อยๆ

การแนบไฟล์ใน PO ได้ด้วยนะ รู้กันยัง

การที่เราจะสั่งซื้อสินค้าอะไรสักอย่างที่อยู่ในรูปแบบ บริษัท จะต้องมีลายเซ็น หรือการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ซึงการที่ผู้บริหารจะมีการ อนุมัติการสั่งซื้อสินค้านั้น คงต้องอยากทราบรายละเอียดในรายการที่จะสั่งซื้อว่า ซื้อไปทำอะไร ที่ไหน Vendor คือใคร รายละเอียดสินค้า เป็นอย่างไร มีใบเสนอราคามั้ย บลาๆๆๆ

Revision PO เขาทำกันอย่างไร

หลายครั้งเราที่เราเปิดใบสั่งซื้อ (PO) และให้ผู้มีอำฆีนาจ Approved แล้วนั้น Vendor มีการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เปลี่ยนแปลงสินค้าทำให้ PO นั้นๆไม่สามารถใช้ได้และ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อใหม่แต่อย่างที่หลายๆท่านเข้าใจว่า การทำงานผ่านระบบเมื่อขั้นตอนนั้นไปถึงปลายทางหรือกระบวนการนั้นๆ Processed เรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องยากที่จะไปแก้ไข หรือ เป็นไปไม่ได้เลย ซึงถ้าจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อไม่ได้เยอะมาก บางท่านอาจจะใช้วิธีการ Cancel ตัวเดิมและเปิดใบสั่งซื้อใหม่ และ ให้ผู้มีอำนาจ Approve ใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าเอกสารใบสั่งซื้อนั้นๆ มีรายการที่สั่งซื้อเป็นจำนวนมากๆ หลายๆร้อยรายการซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

วิธีเปลี่ยน IP Address Windows 8,8.1 และ 10

IP Address คือหมายเลขระบุตัวตนและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคอมพิวเตอร์ของเรา เมื่อใช้งานในเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย Internet หรือ LAN WAN ก็ตาม ซึ่งการกำหนด IP Address นั้นจะมีการกำหนดอยู่หลัก 2 ประเภทคือ

ตั้งค่า Microsoft word ให้บันทึกงานอัตโนมัติ

หลายๆท่านคงเคยประสบปัญหาเรื่องการลืม Save งาน หรือนั่งทำงานไป อยู่ๆคอมเกิดอาการค้าง หรือเกิดไฟดับขึ้นมาอย่างกระทันหัน ทำให้งานที่ทำมาหาย !!! โอ้ลืม Save ต้องมานั่งทำใหม่หรือนี่ …

ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)

การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน หมายถึง การกระจายราคาทุนของสินทรัพย์ เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีต่างๆ ที่ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น

Revalue Fixed-Asset (การปรับเปลี่ยนต้นทุน)

Revalue : คือการปรับเปลี่ยนต้นทุน หรือการ Revise ต้นทุนของทรัพย์สิน เพื่อจะคิด ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินต่อไป โดยทั่วไปการ Revalue จะเกิดขึ้นใน 2 กรณีใหญ่ๆ ได้แก่

ความหมายของสินทรัพย์ (Assets)

สินทรัพย์ (Asset)  หมายถึง ทรัพยากร สิ่งที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน ที่คาดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ในเชิง เศรษฐกิจในอนาคต แก่หน่วยงาน กิจการ เจ้าของ บริษัทฯ

Document Route คืออะไร……

หากพูดถึง Document Route ในระบบ ERP คงไม่มีใครไม่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใบเสนอราคา การสร้าง PR PO  การทำใบแจ้งหนี้ การทำเอกสารการรับสินค้า (MAT Received) การตัดเบิกสินค้า (MAT Usage) ฯลฯ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ล้วนมี Document Route เข้ามาเกียวข้องทั้งนั้น
www.000webhost.com